Door het rapport van marketingscan.nl kreeg ik het inzicht dat ik een aspect van mijn marketingcommunicatie eigenlijk volledig over het hoofd zag. De website boodt mij daarbij voldoende aanknopingspunten om hier verandering in aan te brengen. Die 15 minuten die nodig waren om de scan in te vullen betalen zich dubbel en dwars uit.

Johnnie Jordaan

Levensartiest, Jordaan Unlimited

Zelf aan de slag

Het rapport ligt voor u

U heeft de marketingscan gedaan en de informatie uit onze analyse tot u genomen. Wellicht bent u bevestigd in uw vermoedens, wellicht bent u aangenaam verrast door de stand van zaken. Wat de uitkomst ook is, het is wel het resultaat van de noodzaak die u voelde om de scan te doen.

Maak van een nood een deugd

Welke noodzaak leidde tot het inzetten van de marketing scan? Probeer dit gevoel van noodzaak nog eens op te roepen en lees het rapport nog een keer. Waar zouden voor u de eerste verbeteringen zitten. Wat is het laaghangende fruit?

Stap voor stap

Benoem het inzicht waarmee u op korte termijn al een verbeteringsslag kunt maken en geef dit onderwerp de hoogste prioriteit. Benoem vervolgens het tweede inzicht en zet de verbetering ervan als tweede actiepunt op uw lijst. Het hoeven vaak niet meer dan twee wezenlijke verbeteringen te zijn om het verschil te maken.

Gebruik onze aanvullende informatie

De analyse die aan uw rapport ten grondslag ligt is gebaseerd op zes beproefde marketingmodellen die wij met elkaar hebben verbonden. OP deze pagina’s geven wij een korten uitleg over de werking en verwijzen wij naar bronnen voor extra informatie:

Lukt het niet helemaal of helemaal niet?

Leest u het rapport maar heeft u moeite verbeteringspunten te formuleren en prioriteren? Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat er niet te verbeteren is. Anders had u immers de scan niet ingevuld. Gebruik het momentum en laat ons u hierbij helpen. Op basis van u rapport bieden wij twee brainstormsessies aan om op basis van het rapport samen met u het verbeteringsproces in gang te zetten:

  1. Basale brainstorm
  2. Power brainstorm