Contactpunten en middelen

Voor de diverse marketing kanalen die u inzet om nieuwe klanten te bereiken op de contactpunten die zich voordoen, zet u jaarlijks een stevig budget in. Wees eens eerlijk hoe vaak controleert u of de ingezette middelen wel passen bij de communicatiedoelstellingen? Heeft u zich überhaupt iets ten doel gesteld met de communicatie? Weet u welke contactpunten er zijn? Hoe goed wordt de conversie gemeten? En neemt u bij de Return on Marketing Investment ook de verwachte levensduur van de klant mee?  Of de aankoopfrequentie en de aankoopwaarde?

Vaak krijgt bij marketing het kanaal en alle bijkomende werkzaamheden de aandacht, maar niet de doelstellingen of de effect van de communicatie op de klantwaarde. Zonde, maar gelukkig kan er genoeg gedaan worden om dit te verbeteren!

Model customer journey in relatie tot koopproces

De juiste berichten op de juiste contactpunten aan de juiste personen…

Zeker niet makkelijk, maar met de huidige techniek steeds beter mogelijk. Vervolgens, afhankelijk van uw doelgroep, het moment in de aankoop- of levenscyclus en natuurlijk de doelstellingen van uw eigen bedrijf (meer bekendheid, meer bemind of juist meer conversie), kiest u kanaal en boodschap. Zoals u hieronder ziet, zijn dat veel mogelijkheden, maar ook kansen om écht relevant te communiceren.
Kortom, nou niet bepaald iets voor de marketing stagiaire. 😉

Duidelijk inzicht door complete analyse?

Meer over contactmomenten en de inzet van middelen:

Marketing kanalen gericht op bekendheid

Model ‘customer journey in relatie tot koopproces’ op deze pagina laat zien dat u op verschillende momenten meer effect kunt sorteren wanneer u het doel van de communicatie scherp voor ogen heeft. Wanneer uw (toekomstige) klant zich nog in een oriënterende fase bevindt kunt u er maar beter voor zorgen dat uw communicatie zich richt op zichtbaarheid van uw merk. Met social media marketing, zoekmachine optimalisering en actieve lintbuilding kunt de kans vergroten dat uw merk in de keuze set komt. Tijdens een basale brainstorm of een power brainstorm bekijken wij graag samen met u hoe dit op basis van de analyse voor uw merk verbetert kan worden.

Marketing kanalen gericht op voorkeur voor uw merk

Wanneer een (toekomstige) klant bezig is met de afweging van alternatieven dan heeft hij of zij al een selectie van mogelijke oplossing gevormd. Het afwegen bestaat eruit dat er zoveel mogelijk tastbaarheden worden verzameld die de persoon in kwestie sterken in het idee dat de juiste keuze wordt gemaakt. Uw communicatie in deze fase dient erop gericht te zijn dat u bovenaan komt te staan op het voorkeurslijstje. Ook hier kan social media marketing een belangrijke rol spelen maar denk ook aan de inzet uitingen van klanttevredenheid (reviews) en testimonia bij retargetting. Tijdens een basale brainstorm of een power brainstorm bekijken wij graag samen met u hoe dit op basis van de analyse voor uw merk verbetert kan worden.

Marketing kanalen gericht op aankoopgedrag

Het derde doel dat communicatie kan hebben is het beïnvloeden van gedrag. Vanaf het moment dat uw (toekomstige) klant op het punt staat een aankoop te doen dient u communicatie erop gericht te zijn de laatste twijfels weg te nemen. Voor redelijk wat product- en dienstcategorieën valt dit communicatiedoel samen met de andere doelen. Wanneer u in een tamelijke generieke behoefte voorziet volstaat een goed geformuleerde en relevante call to action al. Tijdens een basale brainstorm of een power brainstorm bekijken wij graag samen met u hoe dit op basis van de analyse voor uw merk verbetert kan worden.

Whether B2B or B2C, I believe passionately that good marketing essentials are the same. We all are emotional beings looking for relevance, context and connection.

Beth Comstock