Communicatie doelstellingen

Hoe logisch communicatie ook is voor elke organisatie, toch is het enorm zinvol om de doelstellingen vast te leggen en te gebruiken voor de inzet van campagnes. Uiteraard is het dan goed om dit niet af te doen met dooddoeners als: “We willen meer verkopen!”.

Kijk waar uw organisatie zich bevindt, ook wat betreft klantervaring en kijk of u bekender wilt worden, geliefder of wellicht juist makkelijker en sneller gevonden. En gebruik die doelstellingen voor het vormgeven van relevante, oprechte communicatie!

Model met relatie tussen doelstellingen en middelen

Communicatie

Communicatie voor een bedrijf wordt alleen écht succesvol, wanneer er een strategie aan ten grondslag ligt. Een goede strategie is gebaseerd op een logische, duidelijke doelstelling voor iedere uiting rond uw merk/bedrijf. In principe zijn er drie hoofdzaken die u zich ten doel kunt stellen met uw communicatie:

  • Zichtbaarder & Bekender te worden (Cognitieve Fase);
  • Geliefder of Geloofwaardiger te worden (Affectieve Fase);
  • het Gedrag van de personen die u met uw communicatie bereikt, veranderen (Gedragsmatige Fase).

In de praktijk dient de communicatie vaak meerdere doelen. Kritisch kijken naar uw communicatie met de vraag “wat wil ik er eigenlijk mee bereiken?”, kan vaak veel inzicht geven voor verbetering.

 

Steve Jobs over merken

Interessant verhaal van een computer nerd die toevallig ook nog best wel wat van marketing wist… Plus een goede plek om te kijken, wat zijn de doelstellingen van de merken die hij noemt en heeft het gewerkt?!

Duidelijk inzicht door complete analyse?

Meer over communicatiedoelstellingen:

Cognitieve fase

Wat weten of geloven mensen over je merk? In deze fase is het verstandig om tijdens contactmomenten ervoor te zorgen dat mensen die jouw merk voor het eerst zien er een bepaalde duiding aan kunnen geven.  

Affectieve fase

In deze fase dichten mensen jouw merk bepaalde gevoelens, sentimenten, stemmingen en emoties toe. Dit is bepalend of jouw merk in de uiteindelijke keuzeset wordt opgenomen.

Gedragsmatige fase

Deze fase gaat over de waarschijnlijkheid dat een bepaald persoon actie gaat ondernemen. Alleen wanneer online de juiste middelen hiervoor worden ingezet is er een kans van slagen.

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Maya Angelou